Eenheidsheling

Eenheidsheling kan je enorm ondersteunen in je eigen ontwikkeling.
Het doel van Eenheidsheling is groeien naar eenheid en liefde, door ontwikkeling van het bewustzijn. Het is een proces waarin je beperkende gedrags-, denk-, en emotionele patronen opruimt. Je wordt van binnenuit gesterkt om los te kunnen laten wat jou niet meer dient. Je komt steeds dichter bij jou essentie, die onvoorwaardelijke Liefde is.
Het belangrijkste resultaat van Eenheidsheling is meer geluk, liefde, ontspanning, verbondenheid, spiritualiteit en zingeving in je leven.
Eenheidsheling werkt met Eenheidsenergie en Eenheidsgidsen en het proces is in handen van je ziel.

Voor wie?


Eenheidsheling is voor elk mens geschikt met de wens tot persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.
Gebruik je regelmatig verslavende middelen als drugs of alcohol, dan is het volgen van de cursus Eenheidsheling af te raden. Het ondergaan van Eenheidsheling is juist aan te raden, het kan je heling brengen.

De cursus

Het werken met Eenheidsheling is eenvoudig te leren. Eén cursusdag is voldoende om er mee aan de slag te gaan.
Data:  zie agenda, of  in overleg bij aanmelding van min. 4 deelnemers

Helingcirkels

Om je helingproces te ondersteunen is het wenselijk om healing te blijven geven(aan jezelf en anderen)en  bewust te worden wat er gaande is in je leven. Maandelijks organiseer ik een helingcirkel om met elkaar uit te wisselen en te groeien.

Programma: Na een korte introductie, volgt een geleide meditatie en worden healingen uitgewisseld aan elkaar. Ter afronding is er ruimte om centraal de ervaringen te delen.

Data: zie agenda.