Klank- en Stemwerk


De natuurwetenschappers en de inheemse oude culturen zijn het er over eens dat alles trilling is, alles resoneert, dus alles klank is.
In onze huidige maatschappij worden we overspoeld door geluiden en trillingen die ons vaak uit balans brengen.
Harmoniserende klanken van Tibetaanse klankschalen, Sjamanendrum en andere akoestische instrumenten en het gebruik van de STEM werken diep door in de psychische,  emotionele en fysieke lagen van het lichaam.
De uitwerking is verrassend, ontspannend en helend.

Soul Voice®  De stem van je ziel

Ik heb de opleiding tot Soul Voice® Practitioner bij de grondlegster Karina Schelde in juni 2014 afgerond.  Het is een synthese van stemwerk, lichaamswerk, ademwerk, Sjamanistische rituelen en therapeutische zelfexpressie. Het werkt diep door in al je lagen van je bestaan.
Wat wil er in jou gehoord worden? Wat wil er bevrijd worden? Waar wil jij stem aan geven, zodat datgene wat er in jou leeft ruimte krijgt? Wat zijn jouw verlangens? Wat wil je helen?
Een Stem- sessie biedt diverse mogelijkheden. Afgestemd op de hulpvraag kan het zijn dat je als cliënt passief blijft, en dat ik er stem aan geef, of dat je als cliënt actief aan het werk gaat met je stem en evt. lichaamswerk.
 

“De menselijke stem is het meest krachtige instrument die we tot onze beschikking hebben, zowel voor het helen van de mensheid als voor het in gang zetten van veranderingen in bewustzijn.”
Karina Schelde, grondlegster van de Soul Voice ®methode

Individuele  sessie duurt: 1 ½ uur
 

Werkwijze

Je kan kiezen voor een individuele sessie, of met een groep.

Bevrijdend stemwerk opent je systeem en brengt je in balans.


Klankbad: Comfortabel liggend op een matje ontvang je het klankbad. Afgestemd op de persoon of groep creëer ik een klankbad, welke geheel in het hier en nu, voor iedere aanwezige ontspannend en helend is.