Eenheidsheling

Het is een turbulente tijd, waarin alles in een versneld tempo verandert. Eenheidsheling past helemaal in dit nieuwe tijdperk, waarbij het helen en één worden van lichaam/geest/ziel centraal staat.
Eenheidsheling ruimt beperkende gedrags-,denk,-en emotionele patronen op wat losgelaten mag worden.Alles in overeenstemming met je ziel.
Het versterkt je bewustzijn van binnenuit, waardoor het makkelijker is om los te kunnen laten wat jou niet meer dient. Je komt steeds dichter bij jou essentie, die onvoorwaardelijke Liefde is.
Het belangrijkste resultaat van Eenheidsheling is meer geluk, liefde, ontspanning, verbondenheid, spiritualiteit en zingeving in je leven.
Eenheidsheling werkt met Eenheidsenergie.

Voor wie?


Eenheidsheling is voor elk mens geschikt met de wens tot persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Hoe verloopt een sessie?

In het voorgesprek wordt besproken wat je bezig houd, om bewustzijn te verkrijgen in je huidige situatie. Vervolgens ontvang je een healing van ongeveer een ½ uur in stilte. Na de healing is er ruimte en tijd voor integratie en verdieping van de ervaringen.

Aantal sessies?

Omdat heling een ontwikkelingsproces is, vindt de meest optimale heling plaats in tien sessies, met een sessie per één à twee weken. Hierna is een pauze nodig van tenminste een maand. Dit proces kan op deze manier doorgaan zolang je wenst.

Een sessie duurt  1¼ - 1½ uur