Coaching

Transformationeel coachen

‘Mensen willen veranderen, maar niet veranderd worden.’

Bij het transformationeel coachen is het uitgangspunt om meer bewustzijn te creëren in je leefpatronen en verantwoording te nemen voor je eigen levenswijze.  En als je van binnenuit geraakt wordt om in beweging te komen om anders te denken, te voelen en te doen, noemen we dat transformationeel.
Je komt dichterbij je Essentie waarbij meer levensruimte is voor je wensen, verlangens en doelen.

Als coach van Essentiewerk werk ik samen met jou, als mens,om je situatie te verhelderen.De gesprekken gaan niet zozeer over het oplossen van je problemen, maar over de oorzaak ervan en hoe je daar mee omgaat. Tijdens de sessies worden deze patronen blootgelegd doordat je altijd jezelf meebrengt in al jou facetten. Het is aan mij om zorg te dragen aan een veilige setting, waardoor dit inzicht kan verankeren. Ik ga ervan uit dat je zelf de wijsheid en de oplossingen al in je hebt!

Wat levert dat op?

  • Bewust worden van je kwaliteiten en valkuilen
  • Effectiever communiceren
  • Feedback kunnen geven en te ontvangen
  • Inzicht in eigen visies en doelen
  • Nieuwe keuzes kunnen maken
  • Meer levensvreugde
  • Meer (zelf)vertrouwen

Voor een goed resultaat is het wenselijk om een traject van 4 á 5  sessies te doen in een af te spreken tijdsbestek. De verkregen inzichten en het nieuwe gedrag kunnen zo verdieping en verankering vinden.

Tijdsduur per sessie: 1 ¼ uur